Welkom

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg. Deze website is bedoeld om u een beeld te geven van wie wij zijn. U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten, gemeenteavonden en andere activiteiten.

Wij vinden het fijn u hier te ontmoeten en hopen dat u vindt wat u zoekt.

De naam van onze kerk is Maranathakerk. Maranatha kan twee dingen betekenen. De Heere komt of... Kom Heere! Het is dus een belofte of een gebed. Deze naam heeft alles te maken met het geloof in de wederkomst van Jezus Christus uit de hemel, om te oordelen de levenden en de doden. Pas als Christus teruggekomen is uit de hemel zal er geen zonde en geen gebrek meer zijn. Dan zal God door allen die in Hem geloven volmaakt worden geëerd en gediend. Daar mag om worden gebeden: Maranatha!

Laatste kerkelijk nieuws

Startactiviteit Tienerclub +12
13 sep 2014 | Tienerclub 12+
Leuke startactiviteit Tienerclub +12!! Geef je nu op!
Lees meer
Ds. en mw. van der Bas vertellen over het zendingswerk in Suriname
30 aug 2014 | Zendingsavond
Kort geleden is de oud-predikant van onze gemeente drie maanden lang met zijn vrouw op het zendingsveld in Suriname werkzaam geweest. Op D.V. dinsdagavond 9 september hopen zij in de Maranathakerk daar iets over te vertellen en te laten zien. Jong en oud zijn om 19.30 uur van harte welkom! Na de opening door ds. J. Joppe zal eerst mw. Van der Bas iets vertellen en laten zien over het doordeweekse werk. Haar bijdrage is vooral gericht op kinderen en jongeren. Zij zal om 20.30 uur klaar zijn met haar bijdrage en dan is er de mogelijkheid voor de kinderen om naar huis te gaan. Na de pauze zal ds. Van der Bas ons meenemen in de zondagsinvulling en het zendingswerk. Er is deze avond een collecte voor het zendingswerk.
Lees meer
‘Weet ik hoe mijn kinderen denken en leven?’
30 aug 2014 | Opvoedingsondersteuningsavond
Op D.V. dinsdagavond 16 september 2014, bijna aan het begin van het winterseizoen, is er een speciale avond voor de ouders van alle catechisanten, waarbij ook andere opvoeders en belangstellenden van harte welkom zijn. Onze dorpsgenoot en lector identiteit, dr. W. Fieret, hoopt dan te spreken over ‘Weet ik hoe mijn kinderen denken en leven?’ en wil hierover ook met de aanwezigen in gesprek gaan. Het belooft een leerzame avond te worden. Op deze avond, die om 19.30 uur begint, zullen ds. J. Joppe en kand. J. Kommerie ook kort iets zeggen over de catechisaties, die de week daarna beginnen.
Dr.
Lees meer
Lees meer nieuws   >

Volgende kerkdienstenZondag 21 september
9:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Joppe
Opening winterwerk met preekbespreking

Collecten:
1. Plaatselijk jeugdwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Joppe

Collecten:
1. Plaatselijk jeugdwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Donderdag 18 september
20:00
Mannenvereniging
info

Vrijdag 19 september
16:45
Tienerclub 12+
info
17:00
Tienerclub 14+
info

Zaterdag 20 september
10:00
Zendingsdag
info

Zondag 21 september
11:00
Preekbespreking
info
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 22 september
18:30
Catechisatie
info
18:30
Kinderkoor Hosanna
info

Dinsdag 23 september
18:30
Catechisatie
info
19:00
Belijdeniscatechisatie
info

Woensdag 24 september
20:00
Bijbellezingen
info

Donderdag 25 september
18:45
JV Jehuda 16+
info
20:00
Vrouwen bijbelstudiekring
info
Naar agenda