Welkom

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg. Deze website is bedoeld om u een beeld te geven van wie wij zijn. U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten, gemeenteavonden en andere activiteiten.

Wij vinden het fijn u hier te ontmoeten en hopen dat u vindt wat u zoekt.

De naam van onze kerk is Maranathakerk. Maranatha kan twee dingen betekenen. De Heere komt of... Kom Heere! Het is dus een belofte of een gebed. Deze naam heeft alles te maken met het geloof in de wederkomst van Jezus Christus uit de hemel, om te oordelen de levenden en de doden. Pas als Christus teruggekomen is uit de hemel zal er geen zonde en geen gebrek meer zijn. Dan zal God door allen die in Hem geloven volmaakt worden geëerd en gediend. Daar mag om worden gebeden: Maranatha!

Laatste kerkelijk nieuws

Ds. C.J.P. van der Bas vertelt over het zendingswerk in Suriname
30 aug 2014 | Zendingsavond
Kort geleden is de oud-predikant van onze gemeente drie maanden lang met zijn vrouw op het zendingsveld in Suriname werkzaam geweest. Op D.V. dinsdagavond 9 september hoopt hij in de Maranathakerk daar iets over te vertellen en te laten zien. Jong en oud zijn om 19.30 uur van harte welkom!
Lees meer
‘Weet ik hoe mijn kinderen denken en leven?’
30 aug 2014 | Opvoedingsondersteuningsavond
Op D.V. dinsdagavond 16 september 2014, bijna aan het begin van het winterseizoen, is er een speciale avond voor de ouders van alle catechisanten, waarbij ook andere opvoeders en belangstellenden van harte welkom zijn. Onze dorpsgenoot en lector identiteit, dr. W. Fieret, hoopt dan te spreken over ‘Weet ik hoe mijn kinderen denken en leven?’ en wil hierover ook met de aanwezigen in gesprek gaan. Het belooft een leerzame avond te worden. Op deze avond, die om 19.30 uur begint, zullen ds. J. Joppe en kand. J. Kommerie ook kort iets zeggen over de catechisaties, die de week daarna beginnen.
Dr.
Lees meer
Zomerzangavonden
5 jul 2014 | Zomerzangavond
In de vakantieperiode worden er in Woudenberg vier zomerzangavonden gehouden. Twee in de Dorpskerk op woensdagavond 16 juli en 6 augustus en twee in de Maranathakerk op woensdagavond 23 juli en 13 augustus.
Zangavond
Lees meer
Lees meer nieuws   >

Volgende kerkdienstenZondag 7 september
9:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Joppe
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Collecten:
1. Ouderenwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Kand. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

Collecten:
1. Ouderenwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Dinsdag 2 september
19:30
Kerkenraad
info
19:45
Koor Jaäzanja
info

Dinsdag 9 september
19:30
Zendingsavond
info
Naar agenda